Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí
+420 381 275 188
Otevření školy
Vzhledem k možnosti znovuotevření škol pro 9. ročník a 1. stupeň byly rozeslány informace e-mailem všem zákonným zástupcům prostřednictvím třídních učitelů.
V přílohách najdete jednotlivé informace i čestné prohlášení, které je nutné před vstupem do školy odevzdat. Účast ve škole je dobrovolná. Docházka přihlášených se bude evidovat.
» Pro 1. stupeň
» Pro 2. stupeň
» Pro 9. ročník
» Čestné prohlášení
O nás
Jsme městská škola, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se nacházíme na okraji města, máme velice dobrou dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v jedné budově.
Přijímací řízení
Nové informace o přijímacím řízení najdete v příloze.

8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání
9. června 2020 pro víceletá gymnázia


ÚŘEDNÍ HODINY sektretariátu o prázdninách
8:00 - 12:00 hod.
1. 7. -17. 7. 2020
12. 8. - 31. 8. 2020


 
ŘEDITELSKÉ VOLNO a VYSVĚDČENÍ
Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Helmová oznamuje podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odstavec 2 Sb. vyhlášení ředitelského volna dne 29. – 30.6. 2020 z organizačně provozních důvodů.

VYSVĚDČENÍ bude vydáno v pátek 26. 6. 2020