Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí
+420 381 275 188
Den otevřených dveří
Srdečně vás všechny zveme na tradiční "Den otevřených dveří" do naší školy.O nás
Jsme městská škola, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se nacházíme na okraji města, máme velice dobrou dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v jedné budově.


Přijímací řízení
Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020.Pán Bůh zaplať za koledu
„Nastala nám již koleda,
poslouchejte, páni,
slyšte věci o Betlémě,
zase se nám zdály.“
              Úryvek z jihočeské lidové koledy
Bleší trh
Tradiční a velmi oblíbenou prosincovou akcí se stal Bleší trh. Tentokrát proběhl 12.12. 2018.