Projekt PROPOJENÍ 1. a 5. tříd

Prvňáčci měli vstup do školy o něco snadnější a příjemnější díky pomoci spolužáků z pátých tříd. K tomu byl právě určený tento projekt.

Už 1. září stáli páťáci u vchodu do školy, aby pomohli a poradili novým žáčkům, stali se z nich na příští tři týdny jejich asistenti a rádci. Každé ráno na ně čekali v šatnách a dovedli je do třídy, pomáhali s převlékáním na hodiny tělesné výchovy, s přípravou na vyučování.
Kromě této pomoci měl projekt ještě jeden, možná důležitější aspekt. Z prvňáků a páťáků se stali kamarádi. Prvňáčci si svého nového kamaráda velice oblíbili. Malovali jim obrázky, navštěvovali je ve třídě, setkávali se s nimi o přestávkách.

Děti z pátých tříd věnovaly malým kamarádům opravdu mnoho pozornosti. Dělaly vše dobrovolně, se zájmem a ochotně. Nikdy se nestalo, že by žádost o pomoc odmítly, nebo provedly nerady. Za to jim patří naše poděkování!

Nemalou měrou se na projektu podílely také paní vychovatelky a třídní učitelky 5. tříd. Za to jim také děkujeme. Bez jejich vstřícnosti by se projekt těžko mohl uskutečnit.

Závěr projektu se konal 20. 9. 2016 v prostorách družiny za účasti dětí z 1. a 5. tříd, třídních učitelek a paní vychovatelek. Děti si připomněly, co společně zažily, vyluštily křížovku a navzájem se odměnily. Na památku si vyměnily přáníčka se společnými fotografiemi, které si samy vytvořily. Za své snažení dostaly také sladkou odměnu.

Věříme, že tyto společně strávené chvíle byly ku prospěchu a radosti všech. Doufáme, že nově vzniklá kamarádství vydrží a děti se budou do školy díky nim zase o něco více těšit.                                  S poděkováním za spolupráci          třídní učitelky 1. tříd
                                                                                       Martina Klímová a Pavla Vítková