Projekt Podzim 1. tříd

V pátek 14. října prvňáčci prožili projektový den na téma Podzim. Nejprve se naučili nové podzimní říkanky. Vysvětlili jsme si vliv počasí na krajinu v tomto období a jaké jsou typické znaky pro tento čas.
Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli. Třídily ovoce a zeleninu. Rozpoznávaly, jaké stromy patří do kategorie jehličnatých a listnatých a přiřazovaly jejich plody.
Povídali jsme si o tom, co všechno se sklízí na zahrádkách a na polích a také o zvířátkách, jakým způsobem se připravují na zimu. Děti si prohlédly konkrétní přírodniny, které můžeme najít v tomto období.
V rámci tělesné výchovy proběhla příprava na Podzimní Laťku. Prvňáčci si poprvé vyzkoušeli skok do výšky. O matematice si zopakovali geometrické tvary, čísla a počítali se šnečkem a veverkou.  Pro prvňáčky byla nová i práce ve skupinách. Měli za úkol namalovat Podzim na zahradě nebo na poli.

Budeme se těšit na další zajímavý projekt, který nám zpestří naši výuku.
                                                                                                                 Třídní učitelky 1. tříd