Pohádková olympiáda

21. 10. 2016 se konala naše druhá celodružinová  akce.
Tentokrát jsme hravou formou „prověřili“ pohádkové znalosti dětí.  Pro děti jsme připravili, v prostorách přízemí a prvního patra ZŠ, sedm stanovišť. Každý měl soutěžní kartičku, kam za splnění úkolu dostal razítko. Jednotlivá stanoviště nesla pohádková jména:  Čaroděj, Popelka, Hloupý Honza, Princ / Princezna, Večerníček, Chytrá Horákyně a Čert. Děti stavěly  puzzle, třídily perličky, chodily  s knihou na hlavě nebo luštily bludiště a křížovky, líbilo se jim i poznávání pohádek podle obrázků a malý čertí kvíz. Za vynaloženou sílu a vědomosti na ně čekala  sladká odměna.
Akce se vydařila, zpestřila družinový program a rozzářila dětské oči. 

Velmi děkujeme děvčatům z II. stupně a paní učitelkám za pomoc s realizací akce.
                                                                             
                                                                                                                                                 Vychovatelky ŠD