Podzimní vystoupení Dubínku

     Podzim je období klidu, kdy se příroda  chystá k zimnímu spánku. U našeho souboru je to naopak. Je to období, kdy nás čeká spoustu práce. Začínáme nacvičovat nová pásma, která si připravujeme na vystoupení do nové sezóny, ale také máme řadu zajímavých vystoupení, kde ukazujeme to, co už umíme. Nejinak tomu bylo i letos. S pásmem Pekla vdolky a Řeznickým pásmem se pomalu loučíme. 
Poslední vystoupení, kde jsme tato pásma ukázali, byla všechna krásná a přesto každé jiné.
Koncem září při nádherném slunečném počasí jsme zazpívali a zatančili na náměstí T.G.Masaryka k příležitosti oslav Zemědělské školy v Táboře, 21. října v Domě seniorů v Chýnově. 28. října jsme měli tu čest vystoupit s naším pásmem na slavnostech Den republiky v Táboře.

     A co vás, diváky, čeká v další sezóně? Těšit se můžete nejen na pásmo s tématikou Vánoc, ale také na další s názvem Ještě husy nekejhaly v podání starších dětí. Ti mladší si pro vás připravují pásmo řemeslnické.
                      Andrea Lacinová, vedoucí souboru