Slavnost SLABIKÁŘE - 1.A

V pátek 4. 11. 2016 děti dostávaly klíč, který jim pomyslně otevřel bránu k dalšímu čtení - Slabikář.

Klíč ale nedostávaly zadarmo. Každý musel prokázat, že si ho zaslouží, protože už dokáže pěkně přečíst slabiky.
Někdo četl z tabule, jiný z kartiček, nebo Živé abecedy. Za úspěch byly děti odměněny nejen klíčem, ale také zaslouženým potleskem od kamarádů ze třídy i paní vychovatelky, která nám se vším pomáhala.

Na slavnosti nechybělo ani malování , předčítání z knížky nebo hry. 
Všichni si tento den s písmenky a slabikami pěkně užili.

Nezbývá jen popřát dětem, aby je čtení i nadále bavilo a přinášelo jim radost a poznání!


                                                                                         Martina Klímová