Exkurze - infocentrum JE Temelín

V pondělí 7. 11. 2016 se deváťáci vydali na exkurzi do infocentra JE Temelín. Nejdříve nás čekal kinosál, ve kterém jsme shlédli pořad zaměřený na JE Temelín. Dále pani průvodkyně povídala o vyrábení energie a rovněž částečně zkoušela. Třída se ale ukázala velmi dobře a pohotově reagovala a správně odpovídala, za což si vysloužila i pochvalu paní průvodkyně. Na závěr první části všechny čekal náhled do mlžné komory.
Druhou částí exkurze byla prohlídka rozsáhlé expozice, kde si žáci mohli zkusit různé testy, dozvědět se plno informací o historických a fyzikálních souvislostech, celém palivovém cyklu a mohly vyzkoušet různé modely reaktoru a počítačové simulace výrobního bloku.

Zapsal Václav Mácha