Projekt Podnebné pásy v 5.třídě

Toto téma v sobě skrývá spoustu zajímavostí a děti baví. Proto jsme se rozhodli zrealizovat tento projekt.
Děti se rozdělily do skupin podle jednotlivých podnebných pásů. V průběhu dvou týdnů bylo úkolem každé skupiny vyhledávat a shromažďovat potřebné  informace. V pondělí 14.listopadu pak všichni členové skupin své materiály třídili a vytvářeli z nich koláže, které také výtvarně dotvářeli. Hotové práce prezentovali svým spolužákům.
Po celý den pracovali všichni s velkým nasazením a nadšením, ke své práci přistupovali zodpovědně.  
Úkolem projektu bylo shrnout a zopakovat učivo o podnebných pásech, což se v plné míře podařilo.

                                                                                                          třídní učitelky Radka Panská a Hana Hemerková