Projektový den - Den Světadílu

...letos se projekt týkal Asie. Jednotlivé třídy si vylosovaly vybrané státy, které ostatním spolužákům a porotě představily. Kromě zeměpisných, historických, přírodopisných a jiných zajímavostí nechyběla ochutnávka tradičních pokrmů prezentovaných zemí. Prezentace byly velmi pěkné a porota měla velmi těžkou úlohu, vybrat tu nejlepší. Letos vyhrála třída 8. B s Japonskem.
Je třeba všem zúčastněným poděkovat za přístup k projektu. Výkony jednotlivých tříd se rok od roku zlepšují.


zapsal Václav Mácha