Jak jsme lovili mamuty

V prvním pololetí školního roku jsme ve škole společně četli knihu Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Kniha se nám líbila a v mnohém nás zaujala.

Paní knihovnice pro nás v knihovně připravila k této knize program. Seznámili jsme se blíže s autorem knihy, dověděli jsme se něco z jeho života a prohlédli jsme si další knihy, které napsal. Pak jsme si povídali pravěku, době, do které je děj knihy zasazen.

Potom nastal samotný lov mamuta, abychom „nasytili“ naše tlupy. Postupně jsme odpovídali na otázky, které se týkaly Eduarda Štorcha, jeho knih a pravěku. Všem tlupám se po lítém boji podařilo splnit úkoly a svého mamuta ulovit.

Unaveni lovem jsme si v zeleném koutku před návratem do školy ještě chvíli početli.

Děkujeme paní knihovnici za pěkné chvilky v knihovně i za sladké odměny.
                                                
                                                                                                     Za 5.B Radka Panská