Malý čtenář 1. část - 1.A, 1.B

Nedávno byla u školy přestavěna krásná knihovna. Nemohli jsme odolat a šli jsme ji navštívit.
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 jsme prošli suchou nohou přímo ze školy do knihovny. Paní knihovnice pro každou třídu připravila program zhruba na 45 minut. 

Nejprve jsme se uvelebili na pohodlných zeleně zbarvených polštářích. Pak jsme se zaposlouchali do 2 krásných pohádek. Pohádky vyprávěly o dětech a knížkách, jak se o ně starat, aby neměly oslí uši, aby nám zůstaly a neutekly.
Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak se chovat v knihovně a ke knížkám, co se smí a nesmí, kde najdou knížky vhodné právě pro ně, na jak dlouho si je mohou půjčit.
Potom jsme se přesunuli ke stolům, kde jsme si vyrobili naši vlastní malou knížečku.
Nakonec jsme se mohli rozběhnout po knihovně a prohlížet si knížky, které se nám líbily.


Čas v knihovně utekl jako voda, ani se nám nechtělo zpátky do školy. Tak jsme se domluvili, že se ke knížkám do knihovny zase brzy vrátíme.
Na další návštěvu se už teď moc těšíme a děkujeme paní knihovnici za program, který pro nás připravila.

                                 
                                                                                            Martina Klímová, Pavla Vítková