Neporazitelní husité

Zpočátku jsme zhlédli film o středověku, třech papežích, králi Václavovi IV., Janu Husovi, o počátcích husitství a dozvěděli jsme se , proč byli husité neporazitelní.
Poté jsme se přemístili k husitskému vozu, kde si děti vyzkoušely sestavit vozovou hradbu z dřevěných maket. Na závěr plnily samostatně úkoly v prostorách muzea a vypracovaly test, který byl shrnutím celého programu.
Návštěva Tábora  tím však neskončila, protože nás ještě čekala prohlídka zákulisí divadla Oskara Nedbala.
Po splnění náročného dopoledne jsme se zaslouženě odměnili návštěvou cukrárny.
                                                                                                  Zapsala B. Faladová