4.A na dopravním hřišti

Zpočátku si děti teoreticky zopakovaly dopravní značky, situace na křižovatkách a pravidla, kterými se musí každý účastník silničního provozu řídit. Potom přišla praktická část -  tj. jízda na kole na dopravním hřišti, při níž některé děti dostaly trestné body za nedodržení pravidel.
Na závěr dopoledne psaly test, který nebyl ani trochu jednoduchý, a proto průkaz cyklisty získali jen ti nejlepší. Blahopřeji!
                                                                                                   Zapsala B. Faladová