Výtvarná výchova na jaře v 7.B

V masopustu jsme si zkusili dělat obličejové masky. V březnu jsme ze slov a písmen skládali obrázky. Na velké formáty jsme malovali portréty zvířat a nakonec v propojení s dějepisem jsme tuží ztvárňovali gotické stavby.
Pavel Kubec