Dubínkovská jarní vystoupení

     Začalo jaro a s ním i vystoupení Dubínku. Naše první bylo v Domě seniorů v Soběslavi, kam jsme zajeli potěšit především pamětníky. Nebyla písnička, kterou by neznali, a tak si je všechny s námi s chutí zazpívali.
     V polovině května nás čekal náročný víkend a s ním i festivaly, kde jsme se setkali s dalšími soubory. Na dětském folklorním festivalu v Milevsku jsme na pódiu ukázali pěkná pásma společně se soubory Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Ráčkem ze Soběslavi, Borovánkem z Borovan, Malým Furiantem  a Bárováčkem z Českých Budějovic, Bystřinou ze Zlivi, Doudlebánkem a Kovářovánkem z Kovářova. V programu Taneční dílna jsme se mohli naučit nové tance, ve vestibulu kulturního domu se podívat na práci na hrnčířském kruhu a také na tvoření ze skla. Někteří z nás si vymalovali upečené voňavé perníky. Domů jsme odjížděli s velkým koláčem, který jsme dostali na rozloučenou a také s dobrým pocitem, že jsme udělali kus práce a vystoupení se nám povedlo.
     Další den jsme se rozjeli na Dudácké setkání do Pacova, kde nás srdečně přivítal soubor Stražišťánek a Stražišťan. V průvodu s námi šli i další soubory a to Java z Domažlicka a Budějovické dudácké sdružení. V kulturním domě nás čekal odpolední program, kde jsme zatančili nejen pásma s názvem Ještě husy nekejhaly a Pásmo řemesel, ale také ukázali hru na dudy. I další vystoupení souborů byla moc pěkná. Na obou akcích se nám podařilo navázat nové kontakty a s dětmi z jiných souborů se spřátelit.
     Čekají nás další společné akce a setkání, na které se moc těšíme.
                                   Za soubor Dubínek zapsala Andrea Lacinová