Projekt mimořádné situace a dopravní situace na 1.stupni

dopravní
     Opět utekl rok a naším úkolem bylo připomenout si, jak se chovat při mimořádných a dopravních situacích, které mohou kdykoliv nastat. Vše začalo jedno květnové pondělí v době výuky, kdy nečekaně zazvonil zvonek školy. Měli jsme rozepsané písemné práce a paní učitelky zkoušely. Mysleli jsme si, že se zvonek porouchal, ale byl to poplach. Pro nás nastalo osvobození od úmorného zkoušení. Ale opustit školu co nejrychleji bez paniky nebylo jednoduché. Zvládli jsme to nakonec na jedničku.
     Pokračování následovalo v pátek. Děti se po celé dopoledne střídaly na stanovištích, kde probíhala ukázka práce hasičů, záchranné služby a zdravovědy. Děti si interaktivně zopakovaly dopravní výchovu a také zhlédly výukový film, jak se chovat v mimořádných situacích. Závěrečnou tečkou dne byla ukázka hasicích přístrojů a jejich využití v praxi.
    Byl to nejen bezva den, na který budou děti dlouho vzpomínat, ale také věříme, že v případě jakékoliv mimořádné situace si budou umět poradit.
 Za učitele 1.stupně zapsala A.Lacinová a B.Faladová