Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 čekal naše prvňáčky slavnostní den... Pasování na rytíře Řádu čtenářského.

Všichni se slavnostně oblékli a naladili. Potom už následoval přesun do nové knihovny, kde nás uvítala krásná paní královna.

Program mohl začít. Děti zpívaly písničky, přednášely, ale především předváděly své čtenářské umění. Dostaly také poslední klíč, který jim otevře cestu do všech knížek.
Paní královna všechny moc pochválila za práci, kterou děti za celý rok odvedly.

Následovalo odříkání slibu, který každý rytíř musí dodržovat: "Slibuji ve jménu všech krásných knížek
                                                                                                  pohádek, příběhů a básniček..."
A pak už to přišlo:  paní královna volala jednotlivě děti, ty poklekly a byly pasovány měčem na rytíře Řádu čtenářského!
Každý dostal pamětní list, knížku, sladkost a poukaz na průkazku do knihovny na rok zdarma.
Vše probíhalo ve velice slavnostní atmosféře.

Na závěr si děti připravily malé taneční vystoupení, zazpívaly si a zatleskaly.
Vše se nadmíru dobře povedlo, a tak nezbývá než popřát dětem spoustu krásnýchknížek a poděkovat paní královně za to, že nás přijala ve svém království a umožnila nám stát se rytíři.

                    Děkujeme.
                           M. Klímová, I. Markvartová, P. Vítková, V. Štěpánková