Atletické úspěchy dětí 1. stupně

Dne 30. května se děti z 1. stupně zúčastnily atletického čtyřboje v Táboře. Letos bohužel soutěžilo pouze 6 družstev, protože naši prvňáčci a páťáci byli v tomto termínu na škole v přírodě. Ve čtyřboji se nejlépe umístilo družstvo chlapců ze 2. třídy, které skončilo třetí. Děvčata ze 2. třídy byla devátá a další 4 družstva děvčat i chlapců ze 3. i 4. třídy byla všechna na krásném 5. místě.
Ještě úspěšnější byly děti v okesním atletickém přeboru Táborska, který se konal ve středu 21. června. Sluníčko nám tentokrát přálo (snad až moc). Letos se tohoto přeboru zúčastnilo celkem 31 škol a v naší výpravě bylo 27 dětí. Již potřetí děti vybojovaly nádherné 3. místo. Opět téměř každý přispěl do celkového hodnocení několika svými body. Nejúspěšnější zlatí medailisté byli: David Sedliak (2. třída, hod kriketovým míčkem), Filip Sokol (4. třída, hod kriketovým míčkem), Jakub Dohnal (4. třída, běh na 600m) a Klara Hrušková (3. třída, běh na 50m a 2. místo - skok do dálky).
Všem malým atletům moc děkujeme za jejich bojovnost, pěkné chování, vzornou reprezentaci naší školy a zároveň přejeme mnoho dalších úspěchů ve sportu i v životě.

Ditta Prášková