Školní akademie - Hilton

Opět po roce jsme se sešli v letním kině na Hiltonu. Ve čtvrtek 22. 6. 2017 děti předvedly učitelům, spolužákům a hlavně svým blízkým, co všechno se naučily za tento školní rok v zájmových kroužcích na naší škole.
 
Na začátku programu se představila většina z účinkujících, která přicházela na podium v doprovodu písně „Pátá“.
Podvečerem provázela paní učitelka Andrea Lacinová a přivítat obecenstvo a ocenit účinkující přišla i paní ředitelka Zdeňka Helmová.

Na prknech, co znamenají svět, vystoupil folklórní soubor Dubínek pod vedením Andrey Lacinové. Během večera jste mohli vidět všech 9 skupin mažoretek, které měly krásné kostýmy. Jejich vedoucími jsou Veronika Štěpánková a Pavla Vítková. Jako další ukázaly své umění roztleskávačky, které vede Veronika Štěpánková a nechyběli zpěváci a zpěvačky ze sboru těch nejmladších Koťat a i těch starších z Nokturňáčku pod vedením Jarmily Hlubinkové.
Na závěr celého programu bylo opět překvapení. Zazpíval pan školník Petr „Doldy“ Dolének v doprovodu Daniela Kroba.

Během celé akce byly k vidění ukázky dětských prací z kroužků: Dovedné ruce, Keramika a Paličkování.

Těšíme se na další ročník této akce.

                                        Zapsala P. Vítková, A. Lacinová a V. Štěpánková