Pitva ryby v sedmičkách

V těchto dnech se zabýváme v hodinách přírodopisu skupinou živočišné říše – a to rybami. Nabízela se možnost uskutečnit poněkud jiné poznání rybího těla. Chlapci z obou tříd se postarali o předměty doličné a přinesli do školy na pitvu kapra a karase. Při pitvě jsme měli možnost se na vlastní oči seznámit podrobně s anatomií a morfologií rybího těla a prozkoumat blíže jednotlivé orgány a objasnit jejich funkci.