Zimní olympijské hry 2018 ve 2.A

Ani nás neminula horečka v podobě olympiády.

Celé dva týdny jsme prožívali vítězství i prohry našich i zahraničních sportovců. Naše dojmy a postřehy jsme postupně zaznamenávali a ukládali. Výsledkem jsou velice zdařilé plakáty, které děti každý den, většinou o přestávkách, vylepšovaly a zdokonalovaly.

Vše začalo minulé pondělí, kdy jsme se seznámili s tím, co to vůbec olympijské hry jsou, kde a proč vznikly, co je jejich hlavní myšlenkou.
Potom už si děti samy malovaly, psaly, vystřihávaly z novin a časopisů.

Projektový den pak všechno snažení zakončil.
V pátek ráno jsme se rozdělili do barevných týmů a začali jsme bojovat o naše olympijské medaile.
První hodinu jsme měli za úkol vymyslet 5 vět o olympiádě a správně je napsat do knížky, kterou jsme si vyrobili. 
Druhou hodinu následoval opravdový boj v tělocvičně o další body na olympiádě. Soutěžili jsme ve slalomu a v curlingu. Kameny jsme nahradili medicinbaly. To byly nervy!
Třetí hodinu následoval souboj v matematice. Opět se všem týmům velmi dařilo.

Poslední hodinu nás čekal zdánlivě lehký úkol, představit ostatním týmům vlastní vytvořený plakát. Vyjadřovat se srozumitelně a jasně, správně spojovat slova do vět a zaujmout posluchače - to se ukázalo jako největší slabina naší olympiády. Budeme na tom muset do příště ještě zapracovat!

Po tvrdé práci musí následovat zasloužená odměna. Tak jsme si vyrobili olympijské medaile a podle zásluh rozdělili i cenné kovy. Nikdo neodešel bez medaile ani sladké odměny.

Už nyní se těšíme na příští olympiádu!


Martina Klímová