Projektový den – mimořádné události na 2. stupni

Na pondělí 23.4. si učitelé připravili pro děti pestrý program, zaměřený na mimořádné události. Žáci druhého stupně se po celý den účastnili nevšedních aktivit, při kterých se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc, co dělat při povodních, nehodách, kalamitách, lavinovém nebo půdním sesuvu, jak zabránit požáru nebo úrazu elektrickým proudem, jak se zachovat při radiační havárii nebo jak si poradit a přežít sami v přírodě, jaká jsou pravidla evakuace a mnoho dalších důležitých vědomostí. Nakonec si žáci ověřili své poznatky testem. Na školním hřišti proběhla kromě cyklo-průpravy také ukázka speciálně vycvičených psů policie ČR, společně s velmi zajímavou přednáškou, která se dětem moc líbila. Počasí bylo ideální, a tak i ty děti, jejichž program proběhl kompletně venku, prožily příjemný den.
Dojmy žáků 9. ročníku:
„…jsme začali chodit po různých stanovištích, jako první jsme byli na první pomoci; po každých 20 metrech se někomu něco přihodilo (zlomená ruka, vyhozené koleno a tak dále) se vším jsme si hravě poradili; jako další nás čekala potrava, měli jsme najít různé druhy hub a nějaké ty slimáky či žížaly, na suchu jsme nic nenašli, ale všichni jsme si to dobře užili; na třetí stanoviště jsem se docela těšil, protože jsme měli filtrovat vodu a naučit se, jak rozdělat oheň;  čtvrté stanoviště, na to jsem se těšil nejvíce, protože jsme měli stavět bunkr, učitelka říkala, že jsme byli nejrychlejší a užili jsme si to; na závěr bych řekl, že to bylo velice naučné a bavilo nás to, něco takového bych chtěl ještě někdy zažít.“
„Těsně před Hájenkou jsme se rozlosovali do 4 skupin. Naše skupina vyrazila jako první na první pomoc. S p. učitelkou jsme společně řešili zlomeninu, vyvrknutí a  nevolnost. Toto stanoviště se mi osobně líbilo nejvíce, jelikož v tom byl zapojený i příběh. Následovalo stanoviště s potravou v přírodě. Nejprve nám p. učitelka pověděla něco k tématu, a pak jsme šli do lesa hledat a pojmenovávat houby. Poté jsme se přesunuli přímo na Hájenku. Tam jsme rozdělali oheň a pomocí uhlíků přefiltrovávali vodu z potoka. Následovalo poslední stanoviště, a to stavění přístřešku. Následně jsme se v bunkru vyfotili a šli jsme zpět na Hájenku. Já osobně hodnotím program pozitivně, velice se mi líbilo to, že jsme byli v terénu a ukazovali jsme si to přímo v lese, a ne ve třídě.“