6.A ve starém Řecku

V dubnu navštívila 6.A knihovnu v Sezimově Ústí 2. Tématem byly Staré řecké báje a pověsti.  Šesťáci se seznámili různými kvízy a křížovkami s bájnými hrdiny starého Řecka. Knihovnici překvapili mnohými znalostmi z historie, ale kromě Dia další postavy ze starých bájí, např. Promethea, Athenu, Persea, Orfea, Andromedu..., teprve objevovali. Nejlepší aktivitou pak bylo hledání odpovědí do tajenky, k čemuž mohli použít místní publikace a encyklopedie. Procvičili si nejen abecedu, ale i orientaci v knize a práci s písemnými papírovými zdroji. To je v dnešní internetové době velmi cenná, i když ne tak běžná zkušenost. Věřím, že teď s větší chutí zvládnou vlastní četbu Petiškovy knihy bájí a pověstí.
Hana Hemerková