Malý školák

V úterý 15. 5. jsme na naší škole opět přivítali naše předškoláčky, tentokrát však už jen ty, kteří u nás prošli zápisem a stanou se tak našimi žáky.
Tentokrát jsme si pro ně, spolu s pomocníky z 5. třídy připravili úkoly, které by dětem pomohly zorientovat se v naší škole a v září tak bezpečně a bez problémů najít cestu do naší třídy, šatny, tělocvičny, školní družiny či jídelny. Po cestě je čekalo plnění úkolů – zopakovali jsme počty, zkusili napsat 1. A, trošku protáhli tělo, třídili věci, které patří či nepatří do šatny a zkusili si odnést naložený jídelní tác ke stolu.
Všichni předškoláčci prokázali, že se v naší škole neztratí, úkoly splnili levou zadní a proto mohli být pasováni na školáka naší školy. Všem moc gratuluji a páťákům děkuji za pomoc na jednotlivých stanovištích.
Příští a již poslední setkání „Malého školáka“ proběhne 12.6. Děti se mohou těšit na sladkou odměnu na závěr a rodičům se budu snažit zodpovědět všechny všetečné dotazy a tím usnadnit jejich dětem vstup do naší školy a zajistit tak jeho hladký průběh.
                                                                        Tř. učitelka  J. Dvořáková