Hezké chvíle v knihovně

Ve druhém pololetí jsme opět několikrát navštívili naší knihovnu se zajímavými programy, kterými nás jako vždy provázela velmi ochotná paní knihovnice Kristýnka Mrázová.
Dozvěděli jsme se například spoustu nových zajímavostí a informací o osobnostech České republiky nebo jak vznikalo písmo a knihovny. K tématu letošní školy v přírodě se nám hodilo vyprávění o Indiánech. Další návštěva se týkala života a díla Jaroslava Foglara a závěrečnou hodinu jsme řešili detektivní záhadu a hledali pachatele ztráty komiksů.
Všechny programy byly velmi poučné a výborně připravené. Kristýnce tímto za celý rok spolupráce děkujeme a těšíme se na její pokračování v přístím roce.
Ditta Prášková a 4. B