Pilní sběrači v Bechyni

Tábor - 18.6.2018 - ráno v 6:30 - vlakové nádraží.
Tady se scházejí ti, kteří odevzdali nejvíce papíru v tomto školním roce. Brzy zahouká vlak a my odjíždíme Bechyňkou na cestu. Je nádherné počasí a vláček nás veze sluncem zalitou krajinou do Bechyně. Tam naše první kroky vedou k bechyňským schodům, kde se konají každoročně závody. Dobrovolníci se rozhodnou změřit mezi sebou také své síly. Ukáže se, že to není tak jednoduché, neboť za zatáčkou sice každý závodník vidí už cíl, ale je to ještě daleko. Pak navštívíme Infocentrum, v němž je nabízeno mnoho zajímavých předmětů. Poté naše procházka Bechyní pokračuje do parku u kláštera. Obdivujeme unikátní železobetonový obloukový bechyňský most  Duha a děti si pohrají na místním hřišti. Nyní chceme Bechyni poznat z ptačí perspektivy, a proto vylézáme na věž kostela sv. Matěje, který je dominantou západní strany náměstí. Průvodce nám přibližuje život zvoníka a jeho rodiny ve věži kostela. Pro všechny je to nepředstavitelné – bydlet ve výšce okolo 25 m bez televize, počítače a splachovacího WC a bez výtahu! Všichni v jedné místnosti. Při cestě dolů můžeme obdivovat místní zvony, na jeden z nich nám pan průvodce i zazvoní. Na závěr ještě do cukrárny zakončit dnešní den sladkou tečkou, po které se obracíme už na cestu domů. Byl to hezký den.
Hana Hemerková, Olga Boháčová