Výtvarná výstava školy

     Tento školní rok se podařilo zorganizovat akci, díky níž se naše škola prezentuje na vysoké úrovni nejen ve sportovních a vědomostních soutěžích, ale i na poli výtvarném. Paní učitelky všech tříd prvního stupně a vyučující Vv druhého stupně vybraly nejhezčí práce dětí v průřezu celého školního roku, včetně školní výtvarné soutěže 1. stupně "Mořský svět". Tyto práce si nyní můžete prohlédnout vystavené po celé knihovně v Sezimově Ústí II, hned vedle naší školy. 
      Je velká radost vidět krásné výsledky šikovných rukou a ručiček, které knihovnu náramně rozzářily. Obrázků je tam k vidění více než sto do konce prázdnin v otevírací době knihovny. Tímto si vás dovoluji srdečně pozvat, abyste se přišli podívat. 
     Na níže uvedených fotografiích můžete vidět nejen ochutnávku výstavy, ale také další práce, které se do knihovny již nevešly.
                                                                                                                                                                                                                  Pavla Vrkočová