Republika slavila jubileum a my s ní...

                Letošní, tzv. osmičkový, rok se nese v duchu oslav a vzpomínkových akcí. Není se čemu divit, naše republika slaví sté výročí svého založení. Ani na našem druhém stupni jsme nezaháleli a rozhodli se si události let 1918, 1938, 1948 nebo třeba i 1968 připomenout.
               Toto téma patří především do dějepisu a občanské výchovy, proto se všechny ročníky mající právě tyto předměty zúčastnily dvouhodinového interaktivního semináře, jenž vyzdvihoval právě důležité mezníky našich dějin. Za asistence zkušeného lektora si žáci pomocí lípy, našeho národního stromu, připomněli kořeny sahající až k Cyrilovi s Metodějem. Zmapovali stopy, které v našich dějinách zanechal například Jan Amos Komenský, Karel IV. nebo třeba Tomáš Garrigue Masaryk. Celá pomyslná cesta ozdobená významnými historickými osobnostmi se zakončila v současnosti, kdy si každý uvědomil, že nové dějiny utváříme i my.
               Aby toto významné jubileum nezůstalo jen na bedrech dějepisářů a kantorů vyučujících občanskou výchovu, rozhodli se i učitelé jiných předmětů tuto událost připomenout. Při výtvarné výchově se pod vedením Mgr. Vrkočové napříč všemi čtyřmi ročníky druhého stupně zpracovávaly různé náměty, z nichž nejlepší nám stále připomínají tyto významné dějinné okamžiky na nástěnce v 2. patře. Hodiny informační technologie mohli žáci využít k probádávání internetových zdrojů a k vyhledávání informací, aby poté vytvořili plakáty, které mapují módu, dopravní prostředky nebo třeba životní styl právě první republiky. V hudební výchově jsme zpívali písně, které nám připomínají tyto důležité okamžiky.
               I když jsme se nezahalili do přímo do národních barev, můžeme říci, že oslavy tohoto významného jubilea na naší škole proběhly úspěšně. I my utváříme naše dějiny, a proto bychom neměli usnout na vavřínech, poučit se z chyb, kterých se naši předci dopustili a rozvíjet jejich dobré myšlenky dál. Závěrem nezbývá nic jiného, než popřát naší republice ještě minimálně jednou tolik let, v nichž nás bude provázet zdravý rozum a vždy pravda zvítězí. 
                                                                                                                                                                         Za celý 2. stupeň zapsala Petra Pychová