Pán Bůh zaplať za koledu


 
„Nastala nám již koleda,
poslouchejte, páni,
slyšte věci o Betlémě,
zase se nám zdály.“
              Úryvek z jihočeské lidové koledy
 
     „Pán Bůh zaplať za koledu“ je název pro zimní pásmo, které nastudoval dětský folklórní soubor Dubínek. Tvůrci se snažili začlenit do děje adventní zvyky a samozřejmě i dění v chalupách v době příchodu Ježíška a Tří králů.
     Soubor tyto české obyčeje a zvyky ukázal na ART kreativ v Táboře, zahájil s tímto pásmem vánoční vernisáž v Sezimově Ústí a dojel potěšit seniory do Soběslavi. Přijal i pozvání, které se neodmítá a to od souboru Písečan na vystoupení do divadla Fr. Šrámka v Písku. Koledy si za doprovodu hudebních lidových nástrojů zazpíval pod hvězdnou zimní oblohou společně s občany Sezimova Ústí.
     
Akcí bylo hodně, všechna vystoupení jsme si užili, každé z nich mělo své kouzlo. My doufáme, že se našemu souboru podařilo potěšit diváky a naladit je do příjemné vánoční atmosféry.
                                    Za DFS Dubínek Andrea Lacinová