Vánoční setkání ve 3.A

Už potřetí se naše třída sešla při besídce pro rodiče chvíli před Vánocemi.

Setkali jsme se v podvečer, abychom rodičům a ostatním hostům představili své vystoupení.
Maminky nám jako obvykle přispěly výborným cukrovím, které krásně provonělo třídu a navodilo atmosféru blížících se svátků.
Všichni byli připraveni, tak jsme se do toho pustili.

Celé vystoupení bylo doprovázeno moderátory, kteří své role bezvadně zvládli a provázeli programem s názvem: Naše třída má talent! 
Nejinak tomu bylo i u jednotlivých vystoupení. Děti výborně předvedly tanec i zpěv, přednes i divadlo. Nechyběl ani vánoční příběh a koledy.
Závěrem děti rozdaly rodičům vlastnoručně vyrobené svícínky a popřály krásné svátky a hodně zdraví do nového roku.

Vystoupení se povedlo a věřím, že přineslo radost i potěšení v předvánočním čase.





S přáním zdraví a štěstí do nového roku 2019
                                                                             Martina Klímová.