Čarodějnický den

Během dopoledne je čekalo několik úkolů. Nejdříve se rozdělili se do skupin a každá skupina představila své členy ostatním. Kromě jména a věku jsme se dověděli, kde čarodějové a ježibaby žijí a jaké pozoruhodné schopnosti mají.
V začarované matematice jsme počítali příklady a podle výsledků složili obrázek, který si ti rychlejší stihli i vybarvit. Naučili jsme se písničku Pět ježibab, která se všem moc líbila. Nakonec si každý vyrobil svůj obrázek s malou ježibabou.
Dopoledne se moc vydařilo, ale velmi rychle uteklo. Tentokrát to ale nevadilo. Všichni se totiž těšili domů na večerní pálení čarodějnic.
třídní učitelka Radka Panská