Naše škola

Ve středu 25. 9. se v naší třídě nemluvilo o ničem jiném, než o škole. Shrnuli jsme tak všechny vědomosti, které jsme získali v hodinách ČaS, ale i tím, že už do školy chodíme druhým rokem a spoustu jsme toho ve škole již zažili.
Začali jsme zvesela a zazpívali si písničku „Naše škola“, potom jsme vzpomínali, jakou barvu ta naše školička vlastně má, jak se v ní máme chovat při vyučování a co nesmíme dělat o přestávce. Zopakovali jsme si pravidla chování, která jsou sepsaná ve školním řádu. Potom jsme začali pracovat ve skupinkách a plnili rozmanité úkoly, rébusy a hádanky.
Na závěr nás čekal výtvarný úkol – vyrobili jsme si školní tašku a musím děti pochválit, protože výběr byl tak rozmanitý a aktovky vyvedené, že jsem si nemohla vybrat, kterou bych chtěla na svých zádech nosit.
                                                Třídní učitelka J. Dvořáková