Projekt Naše město - 3.A

A to z jednoho prostého důvodu. Nachází se tu naše škola, město všichni známe a v místním infocentru je možné získat mnoho materiálů o jeho historii i současnosti.

První fází projektu byla návštěva infocentra. Mnozí z nás ani nevěděli, co infocentrum je, kde se nachází a k čemu slouží. To všechno jsme se při jeho návštěvě dověděli a mimo to jsme si odnesli mnoho materiálů, které se nám hodili při tvorbě zábavně – naučných knih, tzv.lapbooků.

Abychom mohli knihy vyrábět, museli jsme si nejdřív říct a ukázat, jak lapbook vypadá, jak se vyrábí, co by mohl obsahovat.
Potom nadešel „den D“ a my jsme se mohli s chutí nám vlastní pustit do práce. Někteří si knihu vyráběli sami, někteří pracovali ve dvojicích.            O tom, že se lapbooky všem moc povedly, svědčí fotografie.

Práce se všem líbila, snad jsme se při vyrábění také něco nového o našem městě dověděli a snad i zapamatovali. Až se naskytne vhodné téma, určitě se do výroby lapbooků znovu pustíme.

Zapsala třídní učitelka Radka Panská