Podzim

V pátek 22.listopadu proběhl v prvních třídách celodenní projekt „Podzim“.
Den začal zpěvem a básní o podzimu. Poté děti začaly pracovat ve skupinách na úkolech, které jim byly rozdány. Poznávaly dle obrázků, co vše patří k podzimu, zahrály si ve dvojicích pexeso, skládaly rozstříhané obrázky, kreslily, vybarvovaly, prověřovaly svoji paměť ve známé „Kimově hře“ a zhlédly příběh, jak si děti v minulosti užívaly podzim a jaké tradice dodržovaly.
                                                                                                          B. Faladová, A. Lacinová