Šesťáci přejí krásné Vánoce

            Poslední dni letošního kalendářního roku se pro naše třídy na druhém stupni nesly v předvánočním duchu. Šesťáky tato nálada potkala také. Ve čtvrtek 19. prosince se 6.A a 6.C vydala na turisticko-kulturní procházku. Po ranním setkání před školou jsme se vydali směrem do Tábora. Počasí nám přálo, byť nebylo typicky zimní. Příjemnou procházku okolo Lužnice jsme zakončili na Žižkově náměstí, v jehož přilehlé uličce jsme v galerii zhlédli výstavu papírových betlémů. Při následném rozchodu nás zahřál čaj a posilnila nějaká dobrůtka. V hudebním duchu prožila tento den 6.B, kdy si žáci přinesli své nástroje, vytvořili malý orchestr a skoro celé dopoledne muzicírovali. Pátek se pak rozdělovaly dárečky, popíjel čaj, pouštěly a zpívaly koledy a od půl jedenácté nás čekalo tradiční vánoční kino.
            Poslední školní dni tohoto kalendářního roku jsme si zkrátka do sytosti užili. Teď už nám nezbývá nic jiného, než abychom Vám všem popřáli krásné a spokojené Vánoce a do nového roku všem především pevné zdraví, spokojenost a školní úspěchy.
Za šesté ročníky zapsala Petra Pychová