Recitační soutěž - 1. stupeň

V pátek se konalo školní kolo recitační soutěže dětí 1. - 5. třídy.

Tomu předcházela třídní kola v jednotlivých třídách, ze kterých byli vybráni nejlepší recitátoři.
Ti pak postoupili do školního kola.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Nejprve přednášely děti 1. - 3. tříd, pak následovali čtvrťáci a páťáci.
Sešli jsme se ve školní družině.
Přednášející hodnotila porota složená z paní učitelek a vychovatelek. Jejich úloha byla velmi těžká, protože děti přednášely opravdu pěkně a rozhodnout, kdo se umístí na medailových místech, nebylo vůbec snadné.

Po dvou hodinách krásných básniček, které publikum vždy odměnilo velikým potleskem, se rozdaly diplomy a sladké odměny pro vítěze.
Jak vše dopadlo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Děkuji tímto všem účastníkům, kteří měli odvahu vystoupit, dále porotě, která se své nelehké úlohy perfektně zhostila, a v neposlední řadě také publiku dětí, bez kterého by nebyl potlesk ani správná atmosféra.


                                                           Za 1. stupeň
                                                                                    Martina Klímová