Jak nám utíká čas

Ve středu 26. února „šlo“ ve druhé třídě doslova o čas. Celé dopoledne se toto slovíčko i téma skloňovalo v mnoha pádech.
Nejprve jsme si zazpívali písničku o ročním období a hodinách a tím zahájili naše hravé dopoledne. Poté jsme si zopakovali, co jsme se již naučili o jednotlivých ročních obdobích, o měsících v roce, týdnech, dnech i hodinách. Předvedli jsme naše znalosti i na papírových hodinách.
Do další práce jsme se pustili již ve skupinách, jelikož si každá dopředu vylosovala svůj měsíc, který nám měla za úkol představit – co je pro něj typické, co v tuto dobu nejčastěji děláme a jaké je tou dobou počasí, kolik dnů má tento měsíc a do jakého ročního období ho zařadíme. Dále jsme zjišťovali, jestli se v tomto měsíci někdo ze spolužáků narodil, či slaví svátek.
Přečetli jsme si pohádku z knížky „ Pohádky z pařezové chaloupky…..“ – „ Jak měli hodiny s jednou ručičkou“ a poté vyřešili Křemílkovy úkoly – následovalo luštění tajenek a nejrůznějších rébusů.
Někdy se čas vleče a jindy zase běží jako o závod.  Nám dopoledne uteklo jako voda a když nám po dopolední práci „odzvonilo“, myslím, že jsme byli všichni plni dojmů a nabiti novými informacemi a zážitky.
                                                                              třídní učitelka J. Dvořáková