Do školy s úsměvem 3

V úterý 25. 2. 2020 proběhlo již třetí setkání s našimi předškoláky. Při této návštěvě se děti seznámily s našimi vychovatelkami, prohlédly si prostory družiny a vyzkoušely si činnost některých zájmových kroužků (např. sportovní kroužek, mažoretky, dovedné ruce, výtvarné techniky a kroužek vaření).
Poslední setkání proběhne 10. 3. 2020. Tentokrát si budoucí prvňáčci vyzkouší některé dovednosti, které budou potřebovat k zápisu.
Ditta Prášková