Poprvé na dopravním hřišti

Nejdříve si s paní instruktorkou povídali o vybavení kola a cyklisty, zopakovali dopravní značky, předvedli si různé situace na silnici a vysvětlili si, jak se zachovat.

Po teoretické části následovala část praktická – jízda na kolech, na kterou se všichni těšili nejvíce. Nadšeně se rozjeli po silničkách a křižovatkách dopravního hřiště. A byla to jízda! Někteří jezdili  doslova jako draci: červená – zelená, hlavní – vedlejší, kruháč zleva – zprava, …  Na všech cyklistech bylo vidět velké nadšení.

Naštěstí nedošlo k žádnému karambolu. Bylo ale vidět, že na jízdu po opravdové silnici to
ještě není. Ve škole budeme v cyklistické přípravě pokračovat a na jaře se vydáme na dopravní hřiště podruhé. To už půjde do tuhého. Po úspěšném zvládnutí testu a jízdy dostanou děti průkaz cyklisty. Těšíme se na to už nyní!
Zapsala tř. učitelka Radka Panská