Pasování na čtenáře

Na konci školního roku každého prvňáčka čeká krásný okamžik  „Pasování na čtenáře“.
V loňském roce se nám to díky distanční výuce nevydařilo, a tak jsme se rozhodli tento významný den posunout na začátek dalšího školního roku.
Ve středu 30.9. 2020 jsme se postupně po třídách sešli v knihovně, kde pro nás paní knihovnice připravila zajímavý program. Každý druháček přednesl básničku, složil slavnostně slib a poté byl pasován princeznou Lucinkou na čtenáře. Díky obrovské píli a snaze se také každému podařilo získat dárek. Jaký?
Knížku a poukázku na průkazku do knihovny!
                                                                                                  Blanka Faladová, Andrea Lacinová