Družina+ŠK

ŠKOLNÍ DRUŽINA
 • Je určena pro děti 1. stupně
 • Roční poplatek: 1500,- kč - splatné ve dvou splátkách,  750,- Kč za jedno pololetí, č. účtu: 0704047309/0800, VS přiděluje sekretářka školy
 • Provoz denně 6:00 - 7:40 hod.11:30 - 16:30 hod.
 • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.
 • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:00 do 7:15 hod.
 • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku, nepozději v 16:30 hod.
 • Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem.
 • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky.

TELEFON: 
v době 6:00 - 7:40, 15:15 - 16:30 - 731 162 251
v ostatním čase volejte sekretariát - 381 275 188

Akce školní družiny:

Podrobné informace sledujte na stránkách školy.

ŠKOLNÍ KLUB
 • Mohou navštěvovat žáci od 4 do 19 let
 • Roční poplatek za školní klub činí 400,- Kč - splatný do poloviny října, č. účtu: 0704047309/0800, jak vytvořit variabilní symbol najdete v příloze na hlavní stránce webu - "Platby na účet školy"
 • Počet kroužků, které může žák navštěvovat není omezen