Hlavní měsíční aktivity družiny 2020/2021

Hlavní měsíční aktivity družiny
 
ZÁŘÍ
CO VYPRÁVÍ LES
 • přírodovědná vycházka spojená s prověřením znalostí z přírody
 ŘÍJEN
DRUŽINOVÝ TURNAJ
 • Turnaj družin ve známé a oblíbené míčové hře
 PROJEKT ZAHRADA
 • Využití plodů a přírodnin ze školní zahrady v zájmovém kroužku Vaření, Dovedné ruce, při činnostech v ŠD
 LISTOPAD
DESKOVÉ HRY
 • Každý z dětí si najde svou oblíbenou hru a může být vítěz
 PROSINEC
 BLEŠÍ TRH
 • Prodej a nákup drobností v předvánoční atmosféře
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
 • Probíhá v jednotlivých oddělení ŠD
LEDEN
SKOK DO NOVÉHO ROKU
 • Plnění úkolů, které prověří dovednosti malých sportovců a zároveň i dobře pobaví. Probíhá ve spolupráci s učiteli TV.
DOBA LEDOVÁ A STAVBY ZE SNĚHU
 • Proběhne pouze při dobrých sněhových podmínkách.
 ÚNOR
PROJEKT ZAHRADA – PTAČÍ STROM
 • Pozorování a krmení ptactva
 KARNEVALOVÁ NOC VE ŠKOLE
 • Jak vypadá škola v noci a co vše se dá zažít bez učení a světla?
 • Karnevalové dovádění, hry a soutěže.
BŘEZEN
POZNEJ NAŠI ZAHRADU
 • Péče o záhony a rostliny, sadba – probíhá během celého školního roku
 • Pozorování změn v přírodě, v zahradě a na záhoncích během jednotlivých ročních období. Změny počasí a Lidová pranostika
MALÝ ZAHRADNÍK
 • Kimova hra v prostorách školní zahrady
 DUBEN
DOBÝVÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
 • Dobrodružná hra, která proběhne v prostoru Kozího hrádku
 • Rytířské kostýmy a dobové doplňky vítány
 • Ve spolupráci s učiteli I. stupně.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
 • Probíhá v jednotlivých oddělení ŠD
KVĚTEN
ANTIOLYMPIÁDA
 • Porovnávání sil v netradičních sportovních disciplínách
 ČERVEN
ZAHRADNÍ SLAVNOST
 • Loučení se školním rokem a hry na školní zahradě
 • Pohoštění pro děti
 • Projekt Zahrada