Bezpečná škola - pokyny

Naše škola je po celý den uzavřena z důvodu bezpečnosti našich žáků a zaměstnanců. Žádáme vás dodržovat pokyny pro vstup do budovy.

Vstup dětí a zaměstnanců školy umožňuje elektronické otevírání pomocí čipů, které jsou shodné se stravovacím systémem. Pro vstup ostatních osob je zprovozněn zvonek s napojením do kanceláří školy a do oddělení školní družiny.
 
Jak na to:
 
DRUŽINA:
smileyVstup ráno do družiny – děti mají čip, vstupuje dítě popř. s rodičem do budovy pomocí čipu (prosíme rodiče, aby se zdrželi jen po dobu nezbytně nutnou)
smileyVyzvednutí dítěte z družiny – rodič použije zvonek u vchodu do školy
  • Do 13:00 hod. zvoňte na paní vychovatelku vašich dětí (pouze družina ve 2. patře není napojena na zvonek, použijte některý zvonek v dolních družinách)
  • Mezi 13:00 -15:15 jsou děti většinou mimo budovu, mají program, doporučujeme vyzvedávat až po této době. Většinou tento čas je program družiny na naší zahradě. Pokud nezbytně v této době potřebujete vyzvednout vaše dítě, jděte na naši zahradu a poté hlavním vchodem pomocí čipu se dostanete do budovy.
  • Od 15:15 do 16:30 jsou děti ve sběrném oddělení  - zvonek ŠD Pešková
VSTUP DO ŠKOLY
smileyZvoňte na sekretariát školy popř. na zástupce ředitele (budete dotázáni za jakým účelem a ke komu chcete jít, prosíme o spolupráci a pochopení) 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       Mgr. Zdeňka Helmová               
                                                                                                                                                               ředitelka školy