Objednávání stravy přes internet

Vážení strávníci,
 
Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:
 
1.      Registrace služby
Každému z Vás bylo přiděleno přihlašovací jméno a heslo pro první přihlášení do této služby.
TYTO ÚDAJE BUDOU ROZDÁNY ŽÁKŮM DO TŘÍD
 
Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání, jméno pouze v kanceláři ŠJ
 
Jméno - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
.......  každému bylo přiděleno jméno ve tvaru prijmenijmeno - dohromady, bez diakritiky 
Příklad - Novák Jiří , přihlašovací jméno =  novakjiri 
(POZOR - v případě duplicitních (několika stejných) jmen, se nebudete moci přihlásit.
 V tom případě je nutná návštěva kanceláře ŠJ) 
 
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
.....  každému bylo přiděleno číslo z evidence strávníků. Toto číslo lze zjistit  buď na objednávkovém boxu nebo dotazem v kanceláři ŠJ
Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
-       potvrzení objednávky
-       nedostatečná výše konta
-       neodebraná strava
-       měsíční přehled
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
 
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
 
        Objednávání stravy
2.      Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz
Objednat můžete i na školním webu v sekci "Jídelna" nebo na titulní straně dole v "Rychlých odkazech"
 
3.      Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení.
   Číslo naší jídelny 2319 . Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
 
5.      Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo  (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
 
6.      Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

7.      Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.