Sekretariát o prázdninách

Sekretariát školy je o prázdninách otevřen:
10. 7. - 25. 7. 2017  od 8:00 - do 12:00
17. 8. - 31. 8. 2017  od 8:00 - do 12:00