Elektronická žákovská knížka funguje

Pro Vás a Vaše děti tato změna znamená možnost větší a důslednější kontroly zadávaných známek ze všech přístrojů připojených na internet a schopných načítat webové stránky. Přihlašovací údaje naleznete na přiloženém lístečku. Prosím pečlivě jej uschovejte! Děti dostanou vlastní přihlašovací údaje od třídní/ho učitel/ky.
Zde je adresa pro přístup k elektronické žákovské knížce: https://zs2su.bakalari.cz/
 
Těšíme na spolupráci v novém školním roce!
 

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Pavla Kubece  - kubec@zs2su.cz