Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018

Od ledna 2018 budou probíhat schůzky zákonných zástupců formou třídní schůzky ve třídě s třídním učitelem/kou od 16:30 hod., poté pokračují individuální konzultace s vyučujícím jednotlivých předmětů do 19:00 hod.

TERMÍNY:
2. 11. 2017
4. 1. 2018
19. 4. 2018
7. 6. 2018