Asociace školních sportovních klubů ČR

Škola je od roku 1992 členem Asociace školních sportovních klubů ČR. Pro rozvoj pohybových aktivit dětí bylo vyhověno žádosti o zapojení do projektu Centrum sportu. Náš školní sportovní klub bude do tohoto projektu zapojen v následujících třech letech s finanční podporou.

Co je Centrum sportu?            http://www.assk.cz/?page=6