Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020

Schůzky zákonných zástupců probíhají formou třídní schůzky ve třídě s třídním učitelem/kou od 16:30 hod., poté pokračují individuální konzultace s vyučujícím jednotlivých předmětů do 19:00 hod.

TERMÍNY:
17. 10. 2019
12. 12. 2019
16. 4. 2020