Variabilní symboly pro platbu na účet školy

Pro platbu na účet školy musíte vždy pro každou akci sestavit správně variabilní symbol. V případě dotazů kontaktujte sekretariát.